Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Hoe koop je een uitkaart?

Het bezoeken van officiële uitwedstrijden is voorbehouden aan de houders van een Feyenoord-uitkaart. Dit is een persoonsgebonden seizoenkaart waarop een pasfoto van de houder staat. Feyenoord heeft drie verschillende uitkaarten: de Diamondcard, de Goldcard en de Silvercard.

Download het document (PDF) 'Uitwedstrijden, een vak apart' hier.

Uitkaart aanvragen
Wanneer je in het bezit bent van een seizoenkaart en van onbesproken gedrag in het verleden bent, kun je een Feyenoord-uitkaart bij je seizoenkaart aanvragen. Het is alleen mogelijk om een Silvercard aan te vragen. Je uitkaart krijgt pas een upgrade naar Gold of Diamond als je voldoende uitwedstrijden hebt bezocht.

Type uitkaarten

Silvercard
Supporters die voor het eerst een uitkaart van Feyenoord aanvragen, of op basis van hun opgebouwde punten (nog) geen recht hebben op een Diamond- of Goldcard, ontvangen automatisch een Silvercard. Met een Silvercard kun je kaarten kopen voor uitwedstrijden, die nog niet uitverkocht zijn aan Diamond- en/of Goldcardhouders.

Goldcard
Als houder van een Goldcard heb je na de Diamondcardhouders het eerste recht op het kopen van kaarten voor uitwedstrijden van Feyenoord. In totaal zijn er 1.200 Goldcards beschikbaar.

Diamondcard
Als houder van een Diamondcard heb je het eerste recht op het aanschaffen van kaarten voor uitwedstrijden van Feyenoord. In totaal zijn er 400 Diamondcards beschikbaar. Omdat elke eredivisieclub in Nederland beschikt over een uitvak van tenminste 400 plaatsen, ben je als Diamoncardhouder verzekerd van een plaats als je een kaart voor een uitwedstrijd wilt kopen.

Registratiesysteem
Je wordt geregistreerd door het scannen van je uitkaart. Dat gebeurt niet alleen om vast te stellen wie zich allemaal in het bezoekersvak bevinden, maar ook omwille de registratie van het puntensysteem voor uitwedstrijden. Meer informatie over het puntensysteem vind je hier.

Vervoersregeling
De ‘spelregels’ rond de verkoop en de vervoersregeling voor Feyenoord-supporters worden bij uitwedstrijden bepaald door de gemeente waar de wedstrijd wordt gespeeld. De vervoersregeling wordt besproken tijdens een voorbespreking die voor elke wedstrijd plaatsvindt. Feyenoord is vanuit overheidswege verplicht om medewerking te verlenen aan de opgelegde regeling en de wedstrijdorganisatie.

Prijs
De ontvangende club bepaalt voor een deel de prijs van je kaart. Die prijs mag niet afwijken van de prijs die wordt gevraagd voor het eigen publiek voor een vergelijkbaar vak. Wanneer sprake is van georganiseerd vervoer - verplicht of vrijwillig - wordt door de ontvangende club een korting van veertig procent op de oorspronkelijke toegangsprijs verleend. In de prijs die Feyenoord aan jou als bezoeker berekent, wordt deze korting natuurlijk ook doorgevoerd. Naast kosten voor de wedstrijdkaart zelf, wordt in de prijs die jij betaalt een bedrag meegenomen voor kosten van begeleiding, calamiteiten en eventueel het vervoer.

Begeleiding
Bij elke uitwedstrijd is Feyenoord verplicht zorg te dragen voor begeleiding door middel van stewards. Landelijke richtlijnen schrijven voor dat per 25 supporters één steward dient te worden ingezet. Daarnaast zet Feyenoord voor jouw veiligheid een aantal medical stewards in.

Cameratoezicht
Bij elke uitwedstrijd maakt het eigen personeel van Feyenoord gedurende de gehele wedstrijd opnamen van het uitvak. De gemaakte beelden dienen ter ondersteuning van het opsporen van daders bij eventuele incidenten.

Tonen uitkaart
Als uitkaarthouder ben je verplicht om bij het betreden van het stadion (of bij een combiregeling kan dat zijn bij het betreden van de bus of trein) je eigen Feyenoord-uitkaart (seizoenkaart) en de gekochte wedstrijdkaart te overhandigen. De Feyenoord-uitkaart wordt gescand en daarmee wordt je wedstrijdbezoek geregistreerd. Wanneer je de uitkaart niet kunt tonen, wordt jou geen toegang tot het stadion (of bus of trein) verleend.

Fouillering
Bij binnenkomst van het stadion word je gefouilleerd door stewards van de ontvangende club. Soms wordt afgesproken dat stewards van Feyenoord zorg dragen voor de fouillering. Bij een aantal wedstrijden waarvoor een combiregeling van toepassing is, geldt de fouillering bij het instappen van bus of trein reeds als fouillering voor het stadion. Dit heeft als voordeel dat onnodig oponthoud bij het stadion voorkomen kan worden. Het nadeel is dat eten en drinken niet in het stadion is toegestaan en dus ook niet mag worden meegenomen in de bus of de trein.

Feyenoord Infomail
Feyenoord verstuurt voor elke uitwedstrijd een e-mail om je optimaal te informeren over de afspraken die rond een uitwedstrijd zijn gemaakt. In de zogenoemde Feyenoord Infomail worden behalve deze afspraken ook alle overige bijzonderheden vermeld die mogelijk voor jou van belang zijn. Ook vermelden we in de infomail het aantal behaalde punten voor de uitkaart.