#KrachtvanFeyenoord
#KrachtvanFeyenoord

Partner worden

Wilt u ons steunen in onze missie om met de #KrachtvanFeyenoord levens te veranderen? Dat waarderen wij zeer, want de steun van bedrijven en instanties is voor ons onmisbaar.

Overzicht mogelijkheden
Samen met uw bedrijf zorgen we graag voor een pakket op maat, dat past bij uw wensen en mogelijkheden. U kunt de sociaal-maatschappelijke activiteiten van Feyenoord op onder meer de volgende manieren ondersteunen.

Eenmalige samenwerking, bijvoorbeeld: 
- Eenmalige ondersteuning van een activiteit;
- Aanwezigheid op het Feyenoord Galadiner;
- Kies de Feyenoord Foundation als goed doel voor uw (sport)evenement of bedrijfsfeest.

Structurele samenwerking, denk hierbij aan:
- Bedrijfsdonateurschap;
- Structurele ondersteuning van specifieke, campagnes, programma’s of projecten via joint promotion, salarisdonatie en/of steun in natura;
- Periodiek schenken.

ANBI-status
De #KrachtvanFeyenoord wordt mogelijk gemaakt door de Feyenoord Foundation. Deze stichting werft en beheert alle fondsen en middelen voor de sociaal-maatschappelijke programma’s van Feyenoord en beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat het bieden van financiële steun fiscale voordelen biedt. Als u de Feyenoord Foundation sponsort (dat wil zeggen: dat de Feyenoord Foundation u voor de financiële steun een tegenprestatie biedt), ziet de fiscus de donatie als een normale kostenpost. De schenking is dan volledig aftrekbaar. 

Contact 
Wilt u meer informatie over het steunen van de Feyenoord Foundation en de voordelen die dat biedt voor uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.